THUISVERPLEGING & PODOLOGIE
DE PANNE, KOKSIJDE, OOSTDUINKERKE & NIEUWPOORT

Inspuitingen Koksijde

Inspuitingen volgens de voorgeschreven frequenties en doses hebben tot doel antibiotica, pijnstillers, vitamines of andere substanties toe te dienen. Injecties gebeuren in de aders (intraveneus), de spieren (intramusculair) of onderhuids (subcutaan). Er is samenwerking met alle artsen en mutualiteiten in Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen.

Als team zijn we goed opgeleid, hebben ruime ervaring in alle verpleegkundige opdrachten, volgen alle procedures, stappenplannen en voorschriften, zijn ingesteld op overleg en doordrongen van het feit dat thuiszorgdiensten een gunstige bijdrage leveren aan de levenskwaliteit, en dit binnen de vertrouwde omgeving.

Infuus, pijnpomp, medicatie toezicht...

Specifieke en aanverwante gevallen van injecties.

  • Plaatsen van infuus door middel van een sonde die in een perifere ader op onderarm, hand of voet wordt ingebracht.
  • Katheters voor langdurig gebruik voor toediening medicatie, voeding, vocht: aanprikken, aan- en afkoppelen, spoelen, verbandwissel.
  • Pijnbestrijding (doorgaans na operatie) dankzij een pijnpomp: dit is een computergestuurd toestel voor regelbare pijnstilling. De pijn- of PCA-pomp werkt ofwel intraveneus ofwel via een katheter in de rug.
  • Sondevoeding of via sonde druppelsgewijs laten inlopen van vloeibare voeding na een operatie of ziekte, mits goede opvolging van de staat van de sonde zélf, het lichaamsgewicht, het vochtgehalte, de stoelgang. Sondevoeding kan ook worden toegediend middels een spuit waarbij de toedieningsprocedure nauwgezet gevolgd wordt.
  • Sondering van de urinewegen met blaassonde.
  • Medicatietoezicht: voorbereiden, klaarzetten, toedienen van de dagelijkse medicijnen.

Kosteloos

Wij werken voor alle mutualiteiten.
Alle verpleegkundige verzorgingen zijn voor de patiënt volledig kosteloos, wij worden voor deze prestaties rechtstreeks door uw mutualiteit vergoed.

Specialisatie

Medische pedicure / diabetische voetzorg.
Samenwerking met uw huisarts en/of specialist.

Extra service

Nachtpermanentie personenalarm.
Het verpleegkundig team Hilde Vervaeke & Co staat 24u op 24u tot uw dienst …